fbpx
MATERIAALIPANKKI

OPETUSMATERIAALIT

 

 

Tee kypärätemppu -hanke pilotoi kypärän käytön lisäämiseen ja myönteiseen asennemuutokseen tähtäävää opetuskokonaisuutta vuosina 2018 – 2020.

Hankkeen opetuksessa käyttämät materiaalit löytyvät materiaalipankista. Kaikki materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja sovellettavissa. Haluamme aivotietouden ilosanoman olevan mahdollisimman monien saavutettavissa.

Huomasitko jo? Blogistamme löydät myös mielenkiintoista ja opetukseen hyvin soveltuvaa materiaalia.

Aivo- ja aivovammatietoutta

Aivokiihdyttämöiden teemat

Aivokiihdyttämö on hankkeemme viisiosainen tapahtumakonsepti, jossa sukelletaan aivojen ihmeelliseen maailmaan. Nuoret tutustuvat aivoihin pilottikouluissamme Espoossa, Saarijärvellä ja Tampereella tutkivan oppimisen ja uteliaisuuden kautta. Aivotietouden ja -tietoisuuden karttuessa heräilee myös oppijoiden sisäsyntyinen motivaatio suojella omia arvokkaita aivoja.

1. ”Aivojen ihmemaa” – mitä, missä ja miksi?

Ensimmäisessä aivokiihdyttämössä käsitellään sitä, millaisia osia aivoissa on ja minkälaisia tehtäviä nämä aivoyrityksen osat toimittavat.

2. ”Aivojen oikkuja” – mitä jos palanen puuttuu?

Toisen aivokiihdyttämön aiheena ovat aivojen eri osien häiriöt, mikä aivoja voi vahingoittaa, miten ja mitä siitä seuraa. Lisäksi Aivokiihdyttämö 2 havainnollistaa hauskasti tunnesäätelyä kahden kerroksen väen avulla.

3. ”Aivot on pääasia” -millä päätöksillä jeesaan tai taklaan aivojani?

Aivokiihdyttämösarjan kolmannella kerralla hahmotetaan syy-seuraussuhteita eli sitä, miten omalla toiminnalla voi vaikuttaa aivojen toimintakykyyn.

4. ”Mun nerous!” – yksilölliset ja suojaamisen arvoiset aivot.

Toiseksi viimeisessä aivokiihdyttämössä korostetaan aivojen yksilöllisyyttä ja erityislaatuisuutta. Jokaisen aivot ovat ihan omanlaisensa, ei ole kahta samanlaista. Tunnilla oppijat pääsevät selvittämään omia vahvuuksiaan ja toteamaan sen, miksi juuri omat aivot ovat niin arvokkaat.

5. Kertauskerta

Kertaamme yhdessä aikaisemmissa aivokiihdyttämöissä käsiteltyjä asioita.

Aivo Q&A – kysy aivoista!

Opettajalle – Tämän pienen ja tiiviin aivointron tarkoituksena on toimia opetusmateriaalina ja innostaa käymään oppilaiden kanssa lyhyesti läpi, mitä aivot ovat, mitä ne tekevät ja miksi olisi tärkeä pitää niistä hyvä huoli. Tämän intron tarkoituksena olisi myös herättää aitoa uteliaisuutta ja kiinnostusta aihetta kohtaan, jotta voisitte esittää meille lisäkysymyksiä aivoihin liittyen. Me sitten vastaamme vitosluokkalaisia askarruttaviin aivokysymyksiin ja herättelemme oppilaita kiinnostumaan siitä, mitä kaikkea korvien välistä löytyy. Antoisaa aivomatkailua!

VERTAISVAIKUTTAMINEN KOULUSSA

Asennevaikuttaja

Asennevaikuttaja on oppilas, joka kykenee kannustamaan muita tavoitteiden saavuttamisessa, osaa suhtautua empaattisesti toisten ajatuksiin ja ideoihin, ei pelkää ottaa riskejä, osaa johtaa ryhmää ja vaikuttaa sen muihin jäseniin.

Asennevaikuttajat auttavat Tee kypärätemppu -hanketta kotoutumaan heidän luokkaansa, he toimivat viestinviejinä luokkakavereiltaan projektiin ja projektilta luokkaan. He toimivat myös roolimalleina luokkakavereilleen itse pyöräillen aktiivisesti pyöräilykypärä päässä. Heidän tehtävänään on muokata erilaisilla miniprojekteilla luokassa vallitsevia mielikuvia, käsityksiä ja tapoja liittyen pyöräilykypärän käyttöön sekä houkutella muita käyttämään useammin kypärää pyöräillessä. Asennevaikuttajat edustavat monimuotoisesti omaa ryhmäänsä.

Asennevaikuttajan tavoitteet

  • Muuttaa käsityksiä pyöräilykypärän käyttämisestä
  • Inspiroida muita
  • Sitoutua olemaan positiivisia roolimalleja
  • Kannustaa omalla toiminnalla muita käyttämään enemmän kypärä.

Asennevaikuttajat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä Tee kypärätemppu -hankkeen henkilöstön kanssa miniprojekteja, joiden avulla pyritään saavuttamaan yllä mainitut tavoitteet. Miniprojektit voivat olla ihan pieniä tempauksia tai pitkäjänteisempää työskentelyä vaativia seikkailuita. Miniprojektit voidaan toteuttaa osana koulun arkea, mutta erityisesti ne kuuluvat Tee kypärätemppu -hankkeeseen liittyviin luento – ja teemapäiviin

asennevaikuttajien_kiitorata

Asennevaikuttajat eli yhteistyöluokista äänestyksen ja hakemusten perusteella valikoituneet vertaisvaikuttajat oppivat Tee kypärätemppu-mallissa vaikuttamista sekä sosiaalisessa mediassa että lähiympäristöissään. He saavat tukea vaikuttajaksi kasvamisessa neljässä Kiitoratapäivässä, joiden teemat nousevat laaja-alaisen osaamisen tavoitteista. Teemoissa korostuvat laaja-alaisen osaamisen tavoiteista osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen, monilukutaito sekä itsestä huolehtiminen ja arjen taidot.

Asennevaikuttajien kiitoratapäivät

Asennevaikuttajien kiitorata 1

Asennevaikuttajat oppivat ensimmäisessä kehittelypäivässään, kuinka kirjoittaa mielipidekirjoitus sekä napata vaikuttava valokuva. Nyt he pääsevät kokeilemaan oppeja miniprojektien parissa. Tässä ohjeet syksyn 2018 miniprojektien toteuttamiseen.

Asennevaikuttajien miniprojektit_syksy 2018

Asennevaikuttajien Kiitorata 2: Videoilla vaikuttaminen

Asennevaikuttamisen toisessa kehittelypäivässä eli kiitoradassa 5. luokkalaiset pääsivät tutustumaan videoilla vaikuttamiseen. Päivässä mukana oli  tubettaja Sita Salminen ja hänen puheenvuoronsa innoitamanaan nuoret pääsivät leikkimään itsekin tubettajaa. Päivässä teemoina olivat vuorovaikutustaitojen ja itsetuntemuksen kehittäminen, omantoiminnan vaikutus muihin sekä mediataidot, joita työstettiin draaman, leikin ja aitojen kokemusten kautta.

Asennevaikuttajien miniprojektit kevät 2019

ESITEMATERIAALIT

Kypärätemppu-esite

Kypärätemppu juliste