fbpx
KAMPANJA

Mikä?

Tee kypärätemppu on Aivovammaliiton hanke, jonka tarkoituksena on kehitellä yhdessä nuorten kanssa uudenlaisia keinoja innostaa pyöräilykypäränkäyttöön ja keksiä vaihtoehtoja kypäräpakolle. Tavoitteena on siis synnyttää sekä positiivinen muutos kypärän käyttöön liittyvissä asenteissa että edistää aivotietouden kasvua. 

10-15 -vuotiaat nuoret pääsevät hankkeessa tutustumaan aivojen ihmeellisyyksiin, niiden huoltamiseen ja etenkin suojaamiseen mitä huikeimpien tapahtumien sekä mielikuvaviestinnän kautta vuosina 2018-2020.

 

Miksi?

Hanke on syntynyt vastauksena koulujen ilmaisemaan ongelmaan: yläasteelle mentäessä kypärä ei enää löydäkään paikkaansa monen nuoren päästä, vaikka vauhti ja itsenäinen liikkuminen pyörällä lisääntyvät. Me Aivovammaliitossa otimme kasvattajien huolen vakavasti, sillä joka vuosi noin 700 ihmistä loukkaantuu pyöräilyonnettomuuksissa. Kuitenkin pyöräilykypärän avulla voidaan vähentää pää- ja aivovammojen riskiä huomattavasti.

 

Miten?

Kasvattamalla lasten ja nuorten aivotietoutta sekä herättämällä uteliaat, oppivat mielet synnytämme läpi elämän säilyvän sisäsyntyisen kipinän oman pääoman huoltoon ilman kypäräpakkoa. Hankkeessa tutkimme aivojen toimintaa, luomme uusia ideoita pyöräilykypärän käytön edistämiseksi nuorten ehdoilla, toteutamme niitä porukalla, kokeilemme ja testaamme, haastamme ja pöhisemme somessa.

 

Mitä?

Hankkeessa luodaan alakouluille suunnattu toimintamalli, jota voidaan jatkossa hyödyntää laajemmin eri kouluissa ympäri Suomea. Mallin pilotointi toteutetaan kolmessa koulussa, joissa järjestämme oppitunteja, toiminnallisia tapahtumia sekä työpajoja. Tapahtumien välillä pidämme osallistuvissa luokissa teemoja yllä haasteiden sekä luokista valittavien asennevaikuttajien avulla.

Kouluissa järjestettävissä Aivokiihdyttämöissä matkataan aivojen maailmaan uuden tiedon siivittäminä. Kypäräkarnevaalit ovat toimintapläjäyksiä, joissa mielikuvat pyöräilykypärään muuntuvat yhteisen tekemisen kautta. Idealabroissa Nuorten Akatemian vetämänä toteutetaan ideoita ja kehitetään innovaatioita, luodaan täysin uusia keksintöjä pyöräilykypärän käyttöön liittyen.

Jos olet kiinnostunut soveltamaan omassa koulussasi Tee kypärätemppu -hankkeen toimintamallia, voit olla yhteydessä kypärätiimin liideriin Henna Väänäseenhenna.vaananen@aivovammaliitto.fi, p. 050 452 5611

Viestinnällisesti asennemuutos saadaan aikaan nappaamalla nuorten maailmasta ne siisteimmät ideat ja liittämällä ne pyöräilykypärän käyttöön. Viestintä ja sosiaalinen media tukevat hankkeessa  mielikuvien muutosta osallistamalla sisällön tuotantoon nuorten suosimia julkisuuden henkilöitä, yrityksiä ja ennen kaikkea nuoria itsejään. 

Viestinnän avulla haluamme ojentaa kätemme myös nuorten elämässä oleville aikuisille ja jakaa kokemuksia, tietoa ja keinoja siihen, miten yhdessä voisimme saada nuoret välittämään omista aivoistaan ja sitä kautta motivoitumaan pyöräilykypärän käyttäjiksi. Siispä hei opettajat ja kasvattajat: kannattaa vilkaista blogiamme, materiaalipankkia sekä Facebook-sivuamme, jos janoat opetuksen tueksi aivotietoutta tai keinoja siihen, miten tehdä nuorista kypärän aktiivisia käyttäjiä.