fbpx
HUOLTAJILLE

MIKSI TUKEA LASTA KYPÄRÄN KÄYTÖSSÄ?

Keho ja aivot rakastavat pyöräilyä

Aivot rakastavat liikuntaa – pyöräillessä voi siis huomaamattaan huoltaa myös aivoja ja virittää niitä hauskalla tavalla huipputasolle. Liike vilkastaa aivoverenkiertoa, jolloin erityisesti loogisesta ajattelusta vastaavat aivoalueet aivojen etuosissa toimivat tehokkaammin ja uusia hermosolujen välisiä yhteyksiä muodostuu herkemmin. Säännöllinen liike vaikuttaa siis aivojen rakenteeseen sekä toiminnan tehokkuuteen. Pyöräillessä aivot saavat tämän lisäksi lisävirikkeitä ympärillä vaihtuvista maisemista aistimalla ympäristöä, tuulta, tuoksuja ja värejä ja reagoimalla nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Hyppääminen pyörän selkään on siis aivojen monikanavaista huoltoa!

 

Pyöräilijä on altis onnettomuuksille

Pyöräily ei kuitenkaan ole täysin riskitöntä. Useimmissa pyöräilyonnettomuuksissa ei ole toista osapuolta, vaan tapaturman syynä on yksittäinen kaatuminen. Onnettomuuksissa ei ole välttämättä kyse myöskään pyöräilijän omasta taitotasosta, sillä liikenteessä on paljon tekijöitä, kuten muut liikenteessä kulkijat – joiden taitotasoa ja huomiointikykyä et voi tietää. Siksi kypärä ei ole vain taitamattomien tai epävarmojen pyöräilijöiden turva.

 

Pää on erityisessä vaarassa

Pyörällä äkillisesti kaaduttaessa on monesti pää se, joka ottaa ensikontaktin maahan. Tapaturmaiset aivovauriot ovatkin yleisin syy pyöräilijän kuolemaan. Viimeisen vuosikymmenen kuluessa on pyöräilutapaturmissa kuollut 21 alle 15-vuotiasta.

 

Pyöräilykypärä suojaa

HUS:n tekemän arvion mukaan pyöräilykypärä olisi voinut pelastaa jopa 41 % ihmisistä, jotka kuolivat päänvammaan pyöräiltyään ilman kypärää. Aivoihin ja päähän kohdistuvia vakavia vammoja voitaisiin pyöräilykypärän käytön avulla vähentää 63-88%

 

Mutta onko se nolo?

Suurin ongelma tällä hetkellä on negatiivinen mielikuva kypäristä sekä lasten ja nuorten kokemus siitä, etteivät he tarvitsisi kypärää. Nuorten pyöräilykypärän käyttö vähentyykin huomattavasti ala-asteelta yläasteelle siirryttäessä.

 

Ideoita lapsen turvallisen liikkumisen tukemiseen

Mahdollista lapsen turvallinen pyöräily hankkimalla hänelle oikean kokoinen ja CE-merkitty kypärä. Lapsen mukaan ottaminen kypäräkaupoille on tärkeää. Kun lapsi pääsee sovittelemaan erilaisia kypäriä, voidaan löytää juuri hänen päähänsä hyvin istuva kypärämalli. Lisäksi yhdessä lapsen kanssa tehty valinta parantaa mahdollisuutta, että kypärä todella on mieluinen ja päätyy päähän pyörämatkoilla.

Näytetään mallia! Jos haluamme, että lasten asenteet kypärän käyttöä kohtaan muuttuvat positiiviseksi, olisi siitä tehtävä yhdessä normi eli sosiaalinen sääntö, joka ohjaa toimintaamme. Ihmiset suhtautuvat myönteisesti normin mukaiseen käyttäytymiseen ja paheksuvat normin rikkomista. Jos havaitsemme suurimman osan ihmisistä ympärillämme toimivan tietyllä tavalla, tulkitsemme sen normiksi. Siksi meidän aikuistenkin on syytä harkita pyöräilykypärän käyttöä sekä kannustaa muitakin pyöräilemään kypärä päässä. Näin näytämme lapsille, että kypärän käyttö on yhteiskunnassamme yhteinen sääntö. Käyttäessäsi pyöräilykypärää oman turvallisuutesi lisäksi tuet lapsesi pystyvyyden tunnetta kypärän käyttöön liittyen.

Vahvista lapsen itseluottamusta ja pystyvyyden tunnetta. Pystyvyyden tunne motivoi oppimaan! Se on tunne siitä, että lapsesi voi vaikuttaa oman elämänsä kannalta tärkeisiin asioihin, kuten omaan turvallisuuteensa liikenteessä.  Kun vahvistetaan kokemusta siitä, että kypärän käyttäminen on helppoa ja lapsi kykenee siihen itsenäisesti, kasvaa myös todennäköisyys sille, että kypärä hakeutuu päähän pyöräillessä. Lapsen itseluottamusta kypärän käyttämisessä voi kasvattaa opettelemalla yhdessä esimerkiksi sitä, miten kypärää säädetään sopivaksi.